HOBEZUT VIEN NANG MEM H30

Đặt trước : 0984.831.837

Thành phần : TD TAN+TD GUNG+TD TRAM+CAO KHO NUC NAC+CAO LA THUONG XUAN

Dịch Vụ & Khuyến Mãi:
  • Giảm giá 10%. Khi thanh toán qua : VNPAY QR
  • Đơn hàng Thực Phẩm Chức Năng trên 500k : FREESHIP
  • Không áp dụng FREESHIP cho dược phẩm
  • (Nhập mã ưu đãi FREESHIP khi thanh toán đơn hàng > 500k)

    Hết hàng